Huishoudelijk reglement


1. Algmeen

 • Het huishoudelijk reglement wordt aan iedere huurder van de parochiezaal ter beschikking gesteld. De huurder verklaart er kennis van te hebben genomen en verklaart er zich door ondertekening akkoord mee.
 • De ondertekenaar is verantwoordelijk voor de nauwkeurige naleving van het huishoudelijk reglement.
 • Het is aan de huurder verboden om in de periode van zijn reservatie het pand aan derden te verhuren.
 • De Raad van Bestuur eigent zich het recht toe om de organisatie van een activiteit die indruist tegen de doelstellingen, opgenomen in de statuten van vzw De Wal, in de parochiezaal te weigeren.
 • Van de huurder wordt er verwacht dat hij de aanwezige infrastructuur met de nodige zorg behandelt en het huishoudelijk reglement strikt naleeft (gebruik als een goede huisvader). Alle leden van de Raad van Bestuur zijn gemachtigd om hierop ten allen tijde toe te zien, en de nodige maatregelen/sancties te treffen.
 • Vermijd onnodig elektriciteit- en gasverbruik bij openstaande deuren en vensters. Laat lichten niet onnodig branden.
 • De huurder laat nooit persoonlijke zaken achter in de parochiezaal. De verhuurder is nooit verantwoordelijk voor diefstallen, verdwijningen of beschadigingen aan persoonlijke zaken.


2. Veiligheid

 • De huurder is tijdens de gebruiksperiode steeds beschikbaar via gsm.
 • De huurder ís tijdens de gebruiksperiode verantwoordelijk voor het bieden van eerste hulp bij ongevallen.
 • De grote zaal laat maximum 240 personen toe, het Kelderke 60 personen. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.
 • De huurder is verantwoordelijk voor een vrije doorgang naar brandhaspel, blustoestellen, nooduitgangen en nutsvoorzieningen. De noodverlichting mag niet uitgeschakeld of afgedekt worden.
 • Nooduitgangen dienen gedurende het evenement losgelaten te zijn.
 • Bij het verlaten van de zaal, moet de verwarming en de verlichting uitgeschakeld worden, ramen en deuren gesloten en moeten alle stekkers uit het stopcontact gehaald worden.
 • Het is verboden om te roken in de gebouwen.
 • De ziekenwagens van het Rode Kruis dienen ten allen tijde doorgang te hebben op de binnenkoer om naar hun garages te kunnen.


3. Geluid

 • Toon respect aan onze buren en beperk de geluidsoverlast tot een minimum door alle ramen en deuren gesloten te houden en ervoor te zorgen dat de muziek niet te luid staat. Voor u is het één avond feest, voor onze buren bijna wekelijks. De huurder is verantwoordelijk voor de overlast die omwonenden ondervinden.

 • De elektronisch versterkte muziek mag de 95 decibel niet overschrijden.


4. Vergunningen

 • De huurder is verantwoordelijk voor de aanvragen van de vereiste vergunningen en de eventuele betalingen aan SABAM en BILLIJKE VERGOEDING.
 • VZW De Wal betaalt jaarlijks billijke vergoedíng aan het tarief 'drank'. Wanneer de huurder een activiteit organiseert waarbij er gedanst wordt, moet hij een bijkomende vergunning aanvragen. 


5. Schadevergoeding en Boetes

 • De huurder moet eventuele schade melden voor de start van de activiteit, anders zullen deze onherroepelijk ten laste van de huurder zijn. Melden aan info@dewalvzw.be, verplicht gestaafd met foto’s.
 • Elke schade, opzettelijk of onopzettelijk, veroorzaakt door de gebruiker zal integraal ten zijnen laste worden gelegd. 
 • Ontbrekend materiaal wordt door de huurder vergoed aan de gangbare nieuwwaarde. 
 • Het niet afwerken van de punten vermeld in het huishoudelijk reglement kan beboet worden met een forfait als veelvoud van 15 euro
 • Indien de zaal dermate vuil is dat dit niet binnen de normale poetsuren kan schoongemaakt worden, zal elk extra uur aangerekend worden aan 15 euro per uur, inclusief btw.


6. Dranken

 • Bieren, frisdranken, wijnen en schuimwijnen zijn verplicht af te nemen van de verhuurder. Bij vaststelling van inbreuk hierop wordt een schadevergoeding van € 250 aangerekend.

 • Koffie, thee, melk en suiker dienen door de huurder te worden meegebracht.
 • Om zeker te zijn dat er voldoende aanwezig is voor uw activiteit vragen wij om ons een inschatting van uw gewenste dranken en verbruik te bezorgen minimum 2 weken voor uw activiteit. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende dranken aanwezig zijn. 
 • Voor het serveren van sterke dranken (alcoholpercentage boven 22%) is een speciale machtiging van de gemeente vereist.
 • Onder geen enkele omstandigheid mag de huurder de stock aanvullen met eigen gekochte materialen, ongeacht van waar deze vandaan komen, dit met een boete van minimum € 250.

 • Het voltallige bestuur van vzw De Wal en zijn leveranciers van dranken behouden zich het recht, eventuele controles uit te voeren tijdens de gebruiksperiode.
 • Alle flessen met statiegeld mogen niet meegenomen worden door de huurder. 
 • Elk gestoken vat wordt aangerekend, ook als het slechts gedeeltelijk verbruikt is. De andere dranken worden per fles aangerekend.


7. Afval

 • VZW De Wal voorziet containers waarin het afval (papier/karton – glas en PMD) gesorteerd moet worden.  
 • Restafval kan achtergelaten worden in de daarvoor voorziene container.
 • Het leeggoed van de wijn die de huurder zelf heeft meegebracht, moet door de huurder worden meegenomen. Het leeggoed van de wijn van de verhuurder mag worden achtergelaten. 
 • Overschot van eten en frituurolie dienen door de huurder worden meegenomen.


8. Affichering en versiering

 • Bij gebruik van plakband, stickers en nietjes is de huurder verantwoordelijk voor het grondig verwijderen.  
 • Het gebruik van Duct tape is verboden.


9. De zalen

 • De zaal (208m²) biedt infrastructuur/meubilair voor 135 personen

 • Het Kelderke (57m²) biedt infrastructuur/meubilair voor 45 personen.

 • Het meubilair dient in de zalen te blijven
 • Balspelen binnen het gebouw zijn verboden.
 • Na gebruik dienen de zalen als volgt opgeruimd te worden:
  • Zaal
   • De opplooibare tafels per 12 stapelen op de daarvoor bestemde wagens 
   • De kleine tafels (max. 13) afkuisen en naast elkaar aan de grote vensters plaatsen.
   • De stoelen, per vijf, achteraan in de grote zaal plaatsen (totaal 135)
   • De 2 thermostaten op 0 zetten
   • De frigo ledigen
  • Het Kelderke
   • De kleine tafels (max. 11) afkuisen en naast elkaar tegen de muur geplaatst te worden (door ze op te nemen, niet door ze te verschuiven)
   • De stoelen, per vijf, in de hoek naast elkaar plaatsen (totaal 45)
   • De 2 verwarmingstoestellen uitzetten. 
   • De frigo ledigen
 • De bakken met leeggoed in de gang van de bierplaats zetten, de volle bakken in de bierplaats zelf
 • De glazen afwassen, afdrogen en op hun plaats zetten
 • De vuilzak in de container deponeren
 • De vuilbak reinigen
 • Alle deuren sluiten, ook de nooduitgangen. Om deze laatste vast te draaien, de deurklink omhoog houden
 • De lichten doven
 • De zaal wordt door de huurder uitgeborsteld. Evenals rondom de gebouwen dient proper te worden achtergelaten (geen sigarettenpeuken, houtskool barbecue, …).


10. De keuken

 • Handdoeken, vaatdoeken en reinigingsmiddelen dient de huurder zelf mee te brengen
 • De keuken dient uitgeborsteld te worden. Indien de grond in de keuken vuil is, wordt deze gedweild door de huurder. Het nodige kuismateriaal is voorzien door de verhuurder.
 • Na het gebruik dient de keuken als volgt opgeruimd te worden:
  • Het gebruikte bestek, kookpotten, pannen en ander keukengerei afwassen, afdrogen en op zijn plaats zetten
  • De afwasbak en het kookvuur afkuisen
  • De keuken opruimen
  • De koelkasten en diepvriezer ledigen
  • De vuilzakken in de container deponeren
  • De vuilbakken reinigen
  • Het verwarmingstoestel op * zetten
  • Gele afsluitkranen achter het kookfornuis sluiten
  • Bij gebruik van de frituurketels de frituurOLIE (geen vet!) te verwijderen en zelf terug mee te nemen en de frituurketel reinigen.
  • De lichten doven
  • Alle deuren sluiten


11. Sanitair

 • Het sanitaire gedeelte dient proper achtergelaten te worden, gelieve zelf ook eens na te kijken gedurende de activiteit
 • De vuilbakjes dienen geledigd en gereinigd te worden.


12. Sleutel

 • Toegangssleutels zijn te verkrijgen via de reservatie verantwoordelijke of bij een ander lid van vzw De Wal. Indien de deur elektronisch (via een code in te geven op een klavier) kan geopend worden zal hiervoor een pincode bezorgd worden.
 • De huurder zal na het beëindigen van zijn activiteit de sleutel  opbergen in het daarvoor voorziene sleutelkastje.